برنامه نویسی، متلب، مخابرات، برق پروژه Matlab

baratel

فروش فایل، پروژه و برنامه

اطلاعیه فروشگاه

مشاوره و انجام پروژه

اجرای روش اتسو (Otsu) به کمک نرم افزار متلب (Matlab)

در بینایی ماشین و پردازش تصویر روش اتسو برای آستانه یابی تصویر مبتنی بر کلاسترینگ یا تبدیل تصویر با سطوح خاکستری به باینری مورد استفاده قرار میگیرد. این آستانه به نحوی تعیین میشود که واریانس بین کلاسی حداقل شود. برنامه متلب این روش را میتوانید در ادامه دریافت نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

برنامه متلب (Matlab) لبه یابی با استفاده از فیلتر سوبل (sobel)

اپراتور سوبل که معمولاً فیلتر سوبل نیز نامیده میشود در پردازش تصویر و بینایی ماشین به عنوان الگوریتم های ویژه لبه یابی مورد استفاده قرار گرفته و تصویری با لبه های مشخص شده بدست میدهد. برنامه حاضر این فیلتر را در نرم افزار متلب اجرا می کند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

کاهش حجم تصاویر با استفاده از روش جی پگ (JPEG)

روش کدینگ JPEG یکی از بهترین روش های کاهش حجم تصاویر با حفظ نسبی کیفیت است که کاربردهای بسیاری در پردازش تصاویر دارد. برنامه حاضر با استفاده از نرم افزارمتلب به اجرای این عملیات می پردازد. این فایل شامل برنامه اصلی و توابع به شرح زیر که در مراحل مختلف کدینگ از آنها استفاده شده است، میباشد: decimal2binary.m HuffCoding.m lrl_table.m RunLengthOrdering.m vlc_table.m ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

تغییر اندازه تصویر با روش دوخطی (bilinear) توسط نرم افزار متلب (Matlab)

این فایل شامل تابعی از متلب است که به روش دوخطی اندازه تصویر ورودی را به مقدار مورد نظر تخمین میزند.برای مثال با رفتن به پوشه فایل و وارد کردن دستور زیر در صفحه دستورر متلب میتوان تصویر را دو برابر نمود: S=Bilinear1('cameraman.tif',2); ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

تغییر اندازه تصویر با روش نزدیکترین همسایگان توسط نرم افزار متلب (Matlab)

این فایل شامل تابعی از متلب است که به روش نزدیکترین همسایگان اندازه تصویر ورودی را به مقدار مورد نظر تغییر میدهد.برای مثال با رفتن به پوشه فایل و وارد کردن دستور زیر در صفحه دستورر متلب میتوان تصویر را دو برابر نمود: S=Nearest('cameraman.tif',2); ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(1):